วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

ประวัติ


               บริษัท มณเฑียรธรรมทนายความ จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านกฎหมายเพื่อเผยแพร่กฎหมายและดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ

      ด้วยวิสัยทัศน์และพลังจากกลุ่มทนายความที่ผสมผสานประสบการณ์ของทนายความอาวุโสและพลังจากทนายความทั้งหลาย ทำให้ บริษัท มณเฑียรธรรมทนายความ จำกัด เป็นองค์กรทางกฎหมายที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านความรอบรู้วิชาชีพทางกฎหมาย ความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ลูกความ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้นับว่าเป็นพลังที่กระตุ้นให้ บริษัท มณเฑียรธรรมทนายความ จำกัด เจริญเติบโตและก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

Post Ads (Documentation Required)

Author Info (Documentation Required)

Disqus Shortname

Comments system